ILUSTROWANIE PUBLIKACJI - ETAPY:

- przygotowanie zarysu ilustracji w formie odręcznego szkicu według wytycznych Klienta

- korekty wprowadzane do szkiców według specyfikacji Klienta

- graficzna obróbka szkiców według specyfikacji Klienta: czarno-biała lub kolorowa

- korekty wprowadzane do powstałej ilustracji graficznej według specyfikacji Klienta


Ilustracje powstają w nawiązaniu do konkretnego stylu lub według przedstawionej Klientowi propozycji.
Projekty są w 100% autorskie, skrojone indywidualnie pod Klienta.


SKŁAD PUBLIKACJI OBEJMUJE:

- zaprojektowanie okładki publikacji

- zaprojektowanie layoutu stron publikacji 

- dobór tekstów, czcionek, ich układów

- wpisanie i układ tekstu w publikacji

- korektę tekstu, poprawę błędów ortograficznych

- dobór grafik, ilustracji i zdjęć

- układ grafik, ilustracji i zdjęć

- retusz fotografii

- przygotowanie całości publikacji do druku (DTP)