Obsługa klienta

Firmy przywiązują klientów do siebie plikami graficznymi projektów, których klient nie otrzymuje i w razie wszelkich zmian danych zmiany są możliwe tylko za ich pośrednictwem. ProGrafika profesjonalna grafika szanuje "wolność wyboru Klienta" i UDOSTĘPNIA JAKO JEDNA Z BARDZO NIELICZNYCH PLIKI ROBOCZE PROJEKTU KLIENTOWI.

Finalna praca jest udostępniana klientowi w formie elektronicznej, gotowej do druku oraz edytowalnej w zależności od potrzeb Klienta. Poza formatem edytowalnym- roboczym (psd., wektorowym cdr. lub ai.) klient otrzymuje pliki jpg., png., pdf., tiff., bmp. lub inne, jakie uzgadniamy za docelowe podczas przyjmowania zamówienia na projekt. Klient może ich użyć w dokumentacji firmy, lub w internecie, ale i zlecić wydruki w dowolnej drukarni z plików roboczych.

Klient otrzymuje pliki za pośrednictwem:
- internetu: pocztą e-mail, linkiem do pobrania plików ze stron
- Poczty Polskiej - realizacje takie jak: KOSZULKI, wydruki projektów, stemple firmowe, szkice, portrety, gadżety reklamowe, itd. są wysyłane bezpośrednio na adres Klienta

*Na specjalne życzenie Klienta firma ProGrafika profesjonalna grafika prześle Klientowi Pocztą Polską na podany adres: płytę CD/DVD z nagranymi projektami. Etapy pracy:

 1. Zamówienie Klienta.
 2. Wywiad z Klientem. Powinien być jak najobszerniejszy i wyczerpujący. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i znacznie skrócić czynności projektowe. Podczas wywiadu ustalam z Klientem liczbę opcji projektu, jakie przedstawię oraz liczbę korekt dla wybranego wariantu projektu. Zlecenie czynności projektowych firmie ProGrafika profesjonalna grafika musi być poprzedzone podpisaniem Umowy gdzie znajduje się oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO
  i ustalone warunki współpracy podczas wcześniejszego wywiadu. Przesłanie podpisanego skanu na maila: biuro@prografika.eu lub zdjęcia z telefonu daje "zielone światło" firmie ProGrafika profesjonalna grafika do rozpoczęcia pracy.
  Czas realizacji zlecenia i cena za projekt są zależne od rodzaju projektu i jego szczegółowości. Jest on określany precyzyjnie po wywiadzie z Klientem.
 3. W razie zlecenia rozległego projektu Klient wpłaca zaliczkę 30% od wartości projektu na poczet poniesionych prac wstępnych i zaangażowania specjalistycznej wiedzy
  i oprogramowania. Zaliczka pokrywa koszty tego procesu i nie podlega zwrotowi.
 4. Opracowanie projektu i jego opcji do wyboru oraz ich podesłanie jedynie do wglądu i wyboru Klienta w obniżonej jakości uniemożliwiającej bezprawne wykorzystanie i druk. 
 5. Dalsza praca i korekty według opisów dostarczonych przez Klienta na wybranej wersji projektu, aż do osiągnięcia zadowalającego Klienta efektu finalnego.
 6. Zakończenie etapu projektowego poprzez akceptację projektu przez Klienta. Wprowadzenie dodatkowych korekt po akceptacji projektu odbywa się już za dodatkowymi opłatami.  
 7. Zakończenie pracy. Wystawienie faktury do wykonanego projektu.
 8. Przelew wynagrodzenia (pomniejszonego o wartość zaliczki) na konto firmy ProGrafika profesjonalna grafika. 
 9. Przekazanie plików projektowych Klientowi w ustalonych wcześniej formatach plików. Przesłanie potwierdzenia przelewu spowoduje szybsze przesłanie plików wyjściowych Klientowi. W razie nie doręczenia potwierdzenia pliki wyjściowe projektu zostają przesłane Klientowi po zaksięgowaniu kwoty na koncie firmy ProGrafika profesjonalna grafika.