Obsługa klienta

Firmy przywiązują klientów do siebie plikami graficznymi projektów, których klient nie otrzymuje i w razie wszelkich zmian danych zmiany są możliwe tylko za ich pośrednictwem. ProGrafika szanuje "wolność wyboru klienta" i na prośbę klienta UDOSTĘPNIA JAKO JEDNA Z BARDZO NIELICZNYCH PLIKI ROBOCZE PROJEKTU KLIENTOWI.

Finalna praca jest udostępniana klientowi w formie elektronicznej, gotowej do druku oraz edytowalnej w zależności od potrzeb Klienta. Poza formatem edytowalnym- roboczym (psd., wektorowym cdr. lub ai.) klient otrzymuje pliki jpg., png., pdf., tiff., bmp. lub inne, jakie uzgadniamy za docelowe podczas przyjmowania zamówienia na projekt. Klient może ich użyć w dokumentacji firmy, lub w internecie, ale i zlecić wydruki w dowolnej drukarni z plików roboczych.

Klient otrzymuje pliki za pośrednictwem:
- internetu: pocztą e-mail, linkiem do pobrania plików ze stron
- Poczty Polskiej- realizacje takie jak: szkice, portrety, zdjęcia, gadżety reklamowe, które są wysyłane bezpośrednio na adres Klienta

*Na specjalne życzenie Klienta firma ProGrafika prześle Klientowi Pocztą Polską na podany adres: płytę CD/DVD z nagranymi projektami. JAK ZAMAWIAĆ

Zamówienia można składać:

- na e-mail przez 7 dni w tygodniu
- przez formularz kontaktowy w zakładce "KONTAKT" 
- przez formularz kontaktowy w zakładce "GRAFIKI NA SPRZEDAŻ", gdzie można wybrać gotowy projekt do zakupu
- telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 19:00

Składając zamówienie od zera dobrze jest podać jak najwięcej informacji przydatnych grafikowi w procesie projektowania:
- podać istniejący logotyp, a w razie jego braku opisać oczekiwania i swoją wizję
- podać preferowaną kolorystykę, symbolikę, grafiki, czcionkę i jej nazwę
- podać linki do projektów spełniających oczekiwania Klienta
- podać pełną i skrótową nazwę firmy, dane kontaktowe, adres, e-mail
- wyrazić zgodę na przetwarzanie danych przez firmę ProGrafika w celach projektowych
- podać wszelkie informacje, jakie mają być zawarte w projekcie i preferowany sposób ich ułożenia.
- dostarczane zdjęcia dobrze by były w jak najlepszej jakości, jak największe (rozdzielczość 300 dpi)
Za dostarczone przez Klienta zdjęcia i inne materiały firma ProGrafika nie ponosi odpowiedzialności

Jeśli Klient nie jest w stanie odpowiedzieć na pewne z w/w kwestii wystarczy, że poda tyle ile wie i podeśle materiały, jakie uda mu się zgromadzić.
W razie większego zlecenia i potrzeby spotkania możliwy dojazd do Klienta/firmy w promieniu 60 km (gratis).
Etapy pracy:

 1. Zamówienie Klienta.
 2. Wywiad z Klientem. Powinien być jak najobszerniejszy i wyczerpujący. Pozwoli to uniknąć nieporozumień i znacznie skrócić czynności projektowe. Podczas wywiadu ustalam z Klientem liczbę opcji projektu, jakie przedstawię oraz liczbę korekt dla wybranego wariantu projektu. Zlecenie czynności projektowych firmie ProGrafika musi być poprzedzone pisemnym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO.
  Czas realizacji zlecenia i cena za projekt są zależne od rodzaju projektu i jego szczegółowości. Jest on określany precyzyjnie po wywiadzie z Klientem i ustaleniu szczegółów pracy.
 3. W razie zlecenia rozległego projektu Klient wpłaca zaliczkę 20% od wartości projektu na poczet poniesionych prac wstępnych i zaangażowania specjalistycznej wiedzy i oprogramowania. Zaliczka pokrywa koszty tego procesu i nie podlega zwrotowi.
 4. Opracowanie projektu i jego opcji do wyboru oraz ich podesłanie jedynie do wglądu i wyboru Klienta w obniżonej jakości uniemożliwiającej bezprawne wykorzystanie i druk. 
 5. Dalsza praca i korekty według opisów dostarczonych przez Klienta na wybranej wersji projektu, aż do osiągnięcia zadowalającego Klienta efektu finalnego.
  Zakończenie etapu projektowego poprzez akceptację projektu przez Klienta. Wprowadzenie dodatkowych korekt po akceptacji projektu odbywa się już za dodatkowymi opłatami.  
 6. Zakończenie pracy. Wystawienie faktury oraz umowy o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do wykonanego projektu na Klienta.
 7. Przelew wynagrodzenia (pomniejszonego o wartość zaliczki) na konto firmy ProGrafika.
 8. Przekazanie plików projektowych Klientowi w ustalonych wcześniej formatach plików.