ilustrowanie i skład publikacji

ilustracja graficzna
projektowanie okładki, layoutu stron
dobór, korekcja i układ elementów publikacji