Gromadzenie i przetwarzanie przez firmę ProGrafika profesjonalna grafika danych osobowych Klientów jest zgodne z RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych).
* 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119/1).

Dane osobowe Klient podaje dobrowolnie w momencie składania zamówienia wyrażając tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji zlecenia i wywiązania się z zadań projektowych firmy ProGrafika profesjonalna grafika.


Firma ProGrafika profesjonalna grafika realizuje czynności przetwarzania danych osobowych w zakresie:  korzystania z dany w realizacji projektów ich wymagających według zlecenia Klienta, zbierania, utrwalania, organizowania, porządkowania, przechowywania, adaptowania lub modyfikowania, pobierania, przeglądania, ujawniania poprzez przesłanie projektów Klientowi do wglądu, dopasowywania do projektów, ograniczanie, usuwania z bazy Klientów lub niszczenia na prośbę Klienta.

Firma ProGrafika profesjonalna grafika gromadzi niezbędne do realizacji projektów dane osobowe w zawieranych umowach i bezpośrednio w wykonanych projektach. Firma dokłada starań, aby gromadzone dane były bezpieczne na dodatkowym dysku odpornym na uszkodzenia techniczne (backup) oraz na dysku zewnętrznym, co dodatkowo wpływa na ochronę poufnych danych i utrudniony do nich dostęp osób trzecich.

Więcej o RODO i ochronie danych osobowych w "POLITYKA PRYWATNOŚCI".