Wymiana, zwrot i reklamacje

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów, w których Towarem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Ze względu na wysoką personalizację usług, jakie świadczę oraz wysoki stopień indywidualizacji potrzeb określonych do zamówień projektowych przez każdego Klienta z oddzielna w przypadku usług świadczonych przez firmę ProGrafika profesjonalna grafika Klientowi nie przysługuje prawo wymiany, bądź zwrotu towaru - usługi. Podobnie wszelkie reklamacje wniesione po zakończeniu i akceptacji projektu nie będą ponownie respektowane. Każdy Klient ma gwarantowaną ilość korekt, którą może wykorzystać oraz kolejne, nieograniczone (płatne), a więc kolejne roszczenia co do zmian będą traktowane jako bezzasadne i rozpatrywane jedynie w formie podjęcia kolejnego zlecenia na korekty do projektu.